העברת דירה ללא תמורה

משרדו של עו"ד עמית ארבל מתמחה בעסקאות מקרקעין, ובין היתר בעסקת העברת דירה ללא תמורה. תהליך העברת דירה ללא תמורה הינו צעד משמעותי בעל היבטים רבים, כיוון שהוא כרוך בהעברה במתנה של נכס בשווי כספי גבוה, שיכול לגרום להשלכות עתידיות, כגון היבט המיסוי, ולפיכך יש לבצע עסקה זו בקפידה.

העברת דירה ללא תמורה

יש לא מעט שיקולים לביצוע עסקה זו:

  • הענקת מתנה לקרוב משפחה/מכר.
  • שיקולי מס רכישה ומס שבח של נותן התמורה.
  • לצורך מניעת סכסוכי ירושה.
  • הגנה על דירת מגורים במערכת יחסים כגון בפרק ב'.
  • הגדלת אחוז המימון להלוואת משכנתא.
  • הגנה על הנכס מפני נושים.

עסקת העברה ללא תמורה, היא עסקה שבה צד אחד מעביר למשנהו זכויות על הדירה ללא תשלום וללא שום תמורה. חשוב לציין כי על מנת לקבל פטור והטבות במס שבח, חייב להיות מדובר בעסקה ללא תמורה כלל, כאשר לא מדובר בכסף (אפילו לא חלקי) ולא בטובת הנאה.

הטבות מס רכישה בדירה ללא תמורה

כאשר מדובר על העברת הדירה לקרוב משפחה, זכאי המקבל לפטור חלקי ממס רכישת דירה חדשה (לפי שיעור שליש) בתשלום מס רכישה. אך כאשר מדובר בהעברת הדירה לבן או בת הזוג המתגוררים בדירה יחד, ישנו פטור מלא ממס רכישה. במידה ובני הזוג אינם מתגוררים יחד, המקבל ישלם שליש משיעור מס הרכישה.

הטבות מס שבח בדירה ללא תמורה

עסקה של העברת דירת מגורים מיחיד לקרוב משפחה, על פי חוק מיסוי מקרקעין, מזכה את המעביר בפטור מלא ממס שבח על פי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין. הגדרת קרוב משפחה על פי החוק אינה חלה על העברה ללא תמורה בין קרובים כמו – אחים וגיסים, למעט דירות ירושה אשר לפיהם בוטל הפטור. קרובי משפחה שיכולים לקבל פטור ממס שבח הם – בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם, אח או אחות ובני זוגם.

דיווח העסקה למיסוי מקרקעין

על פי החוק, יש צורך לדווח על עסקת דירה ללא תמורה בתוך 40 יום למיסוי מקרקעין על ידי הגשת שומה עצמית. יש למלא טופס הצהרה הכולל את שווי העסקה ואת פרטי הצדדים. כמו כן, יש למלא את טופסי הפטור ממס שבח או הקלה במס רכישה במידת הצורך.

טרם ביצוע עסקת העברה ללא תמורה אתם מוזמנים לפנות למשרדו של עמית ארבל אשר מציע ייעוץ אישי הכולל בדיקות משפטיות מקדימות, כולל חישוב מס שבח ומס רכישה בצורה נכונה על מנת למנוע בעיות עתידיות.